<h1>Hakko MONITOUCH人機介面V8系列</h1> <h3>Hakko MONITOUCH人機介面V8系列:V806MD/V806iMD/V806CD/V806iCD/V806TD/V806iTD/V808CH/V808iCH/V808CD/V808iCD/V808SD/V808iSD/V810C/V810iC/V810S/V810iS/V812S/V812iS/V815iX</h3> <h2><a href="../index.htm">京業科技首頁</a> / <a href="main.html">Hakko MONITOUCH人機介面V6/V7/V8/TS系列</a> / <a href="v6.htm">Hakko MONITOUCH人機介面V6系列</a> / <a href="v7.htm">Hakko MONITOUCH人機介面V7系列</a></h2> <p>代理Hakko MONITOUCH人機介面V7系列:V706MD/V706CD/V706TD/V708CD/V708SD/V708iSD/V710C/V710S/V710iS/V712S/V712iS/V715X。Hakko MONITOUCH:TouchScreen/V-SFT/Tellus&amp;V-Server.</p>
 
     

V606eM

v606ec

V608CH

 

V606eM

1.顯示幕:5.7"黑白螢幕
2.解析度:
320 x 240 dots
3.色彩: 8灰階 + 閃爍
4.電源:DC 24V
5.Analog 觸控面板
6.
內附SRAM 128KB(V606eM20)
7.內附 鋰電池〈壽命五年〉(V606eM20)
8.CE / UL / CUL 認證
9.開孔尺寸:174 x 131

 

V606eC
1.顯示幕:5.7" STN 彩色螢幕
2.解析度: 320 x 240 dots
3.色彩:
16 + 16色閃爍
4.電源: DC 24V
5.Analog 觸控面板

6.內附SRAM 128KB
7.內附 鋰電池〈壽命五年〉

8.CE / UL / CUL 認證〈DC電源〉
9.開孔尺寸:174 x 131

 

V608CH  <手持式>
1.顯示幕:7.7" STN 彩色螢幕
2.解析度:
VGA 640 x 480 dots
3.色彩:
128色 + 16色閃爍
4.電源:DC 24V
5.Analog 觸控面板

6.提供4個開關接點輸出
7.提供緊急停止開關
8.CE / UL / CUL 認證〈DC電源〉
9.外型尺寸:259 x 232 x 47〈約1.2 ㎏〉